OMIZOLSTONE INTERIÉR

OMIZOLSTONE Interiér  -   je  interiérová varianta tohoto systému, která díky svým vlastnostem je vhodnou alternativou pro moderní bydlení i průmyslové prostory s lehkým a středním zatížením. Podlahy jsou  vodovzdorné, velmi pružné se schopností překlenout případné trhliny v podkladu. Standardní tloušťka finální vrstvy podlahového systému OMIZOLSTONE Interiér za použití kameniva o zrnitosti 2 - 4 mm  je 7mm. Barevná škála odpovídá venkovní variantě povrchu OMIZOLSTONE.

Využití OMIZOLSTONE Interiér :

vstupní haly, schodiště, chodby, garáže, sklepy, koupelny, sprchovací kouty, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, sauny, vnitřní bazény, výstavní plochy.

1. Podklad:

Obecné požadavky na podklad a prostředí:

 • relativní vlhkost vzduchu max. 75%
 • vlhkost podkladu max. 4%
 • teplota podkladu během aplikace a teplota prostředí interiéru min. 15°C
 • bezprašné prostředí
 • doba vytvrzení závisí na teplotě podkladu a teplotě prostředí
 • mechanická zátěž - obvykle po 24 hodinách od posledního kroku
 • chemická zátěž - zplna zatěžovat po 48 hodinách 

Aplikace povrchu s ohledem na podklad:

 • beton, kámen, dlažbu keramickou, pískovec, opuku, cihlu, atd.
 • anhydritové povrchy
 • ocel, dřevo
 • asfalt, asfaltové lepenky i cementové hydroizolační stěrky
 • na podlahové topení

Aplikace z hlediska tvaru podkladu:

 • vodorovné a šikmé plochy a rampy
 • schodišťové stupně i podstupnice, podstupnice
 • sokly a fabion

2. Aplikace finálního povrchu OMIZOLSTONE Interiér :          

Podlahy Omizolstone Interiér jsou díky použitému přírodnímu kamenivu a jeho vlastnostem velmi vhodné pro podlahové vytápění. Vzhledem k vlastnosti speciální  emulze, která není chladivá,  jsou  příjemné i v období, kdy se pod podlahou netopí.

Na  očištěný a vyrovnaný podklad, popřípadě ošetřený povrch v případě anhydritového a asfaltového podkladu, je třeba provést penetrační nátěr, pak bude nanesena finální vrstva OMIZOLSTONE Interiér  v tloušťce 7 mm následujícím postupem:

a) obě složky, A a B, spojovací emulze budou přesně odváženy            s ohledem na hmotnost dávky spojovaného kameniva

b) složky A a B budou spolu řádně promíchány

c) zároveň bude do míchačky vsypáno poměrné množství kameniva

d) za stálého míchání bude do míchačky přidána připravená emulze

e) celá směs bude pořádně promíchána, aby všechny kamínky byly  souvisle obaleny emulzí (takto připravenou směs je nutno zpracovat    do 35-ti minut)

f) připravená směs je nanesena na plochu a roztažena do    požadované tloušťky

g) povrch je vyhlazen nerezovým hladítkem

h) po 12 hodinách je nanesen molitanovým válečkem finální nátěr povrchu emulzí ze složky A a B

i) při aplikační teplotě  20°C je při tloušťce 7 mm povrch plně pochůzný za  cca 12 hodiny po finálním nátěru

j) svislá plocha ( podstupnice, sokl apod.) budou odbedněny po 24 hodinách

 

3. Vlastnosti povrchu OMIZOLSTONE Interiér :

 • vysoká pevnost v tlaku (7-16 MPa) a ohybu (cca 5,5 MPa)
 • vodonepropustný
 • roztažnost 40%
 • chemická odolnost vůči solím a chemikáliím
 • odolnost proti trvalému tepelnému namáhání v rozsahu od -60 do +120°C
 • ekologicky nezávadný
 • monolitický povrch bez spár
 • rychlá a jednoduchá aplikace
 • požární požadavky ČSN 73 0804, příloha I, čl.I.5.6 (požární bezpečnost garáží), index šíření plamene: is<100 při tloušťce vrstvy větší než 5 mm.
 • nezávadný a je testován také pro styk s pitnou vodou.

 

4. Garance a životnost materiálu:

Zhotovitel poskytuje plnou záruku na systém dle výše uvedené specifikace po dobu 2 let. Předpokládaná minimální životnost systému při dodržení specifikovaných podmínek aplikace a zejména správné údržby je předpokládaná životnost systému min. 20 let. Poločas rozpadu stabilizované polyuretanové směsi Elastopave 6551/102 používané pro provádění vodopropustných povrchů a zpevněných ploch OMIZOLSTONE je cca 450 – 550 let , za použití kameniva frakce 2-4 mm a ideálních podmínek.

5. Údržba a čištění:

Údržba podlahy  Omizolstone Interiér je snadná běžnou čistící technologií, kterou lze provádět jak ruční, tak strojovou úklidovou alternativou. Díky chemické odolnosti  je možná desinfekce obvyklými prostředky.